MOVIE

making of RING JACKET

  • making of RING JACKET / RING JACKET MEISTER 206

  • making of RING JACKET / MEISTER

  • making of RING JACKET / press

  • making of RING JACKET / sewing

  • making of RING JACKET / cutting

  • making of RING JACKET / sponging

  • making of RING JACKET / pattern

  • making of RING JACKET / full version