SNAP – RING PEOPLE -

Mr. Hiramine / RINGJACKET MEISTER AOYAMA Store Manager

 

Mr. Iwata / RINGJACKET MEISTER AOYAMA Staff

 

Mr. Tsuda / RINGJACKET MEISTER AOYAMA Staff & PR

 

FROM MEISTER AOYAMA