SNAP – RING PEOPLE – GRAND FRONT OSAKA –

RING JACKET GRAND FRONT OSAKA manager Mr. Fujiki

 

 

 

 

RING JACKET GRAND FRONT OSAKA staff Mr. Yoshida

 

 

 

 

RING JACKET GRAND FRONT OSAKA staff Mr. Satomura

 

 

 

 

RING JACKET GRAND FRONT OSAKA staff Mr. Ueda